คำคมโดนใจ อยู่ให้มีศักดิ์ศรี ดีให้มีคุณค่า

คำคมโดนใจ อยู่ให้มีศักดิ์ศรี   ดีให้มีคุณค่า
บ้าให้มีเหตุผล … ทนให้มีเป้าหมาย
และตาย… ให้มีคนจำ