คำคมสำหรับคนที่รักคุณที่สุด

คนที่อยู่เคียงข้างคุณ ในทุกๆ เวลา
อาจไม่ใช่คนที่ คุณรักที่สุด
แต่ขอให้รู้ไว้ว่า เขาคือคนที่รัก “คุณที่สุด”