คำคมสอนใจ เลือกไปเถอะ เลือกทางเดินชีวิตของเราเอง

เลือกไปเถอะ เลือกทางเดินชีวิตของเราเอง
เลือกแล้วจงเดินไป อย่าไปกลัวอะไร
กับการหลงทาง  ถึงจะหลงทางบ้าง
ก็ไม่เป็นไร มันยังดีกว่าเสียเวลาทั้งชีวิตไป
กับการไม่คิดจะออกเดิน