คำคมสอนใจ อย่าไว้ใจใคร

อย่าเอาใจ วางไว้ที่ใคร
วางใจไว้ที่คน สัตว์ สิ่งของไม่ได้
เพราะนั่นไม่ใช่ ที่วางใจ