คำคมสอนใจ อย่าทำให้อารมณ์มาทำร้ายสติ

อาวุธที่น่ากลัวที่สุด คือ “ใจ”
อาวุที่ชอบทำร้ายใจ คือ “ปาก”
อาวุธที่ฉลาดที่สุดคือ “ปัญญา”
อาวุที่ทำร้ายปัญญา คือ “ปัญหา”
อาวุที่ดีที่สุด คือ “สติ”
อาวุธที่ทำร้ายสติ คือ “อารมณ์”

อย่าทำให้อารมณ์มาทำร้ายสติ