คำคมสอนใจ น่ารักๆ

อยู่กับใคร แล้วเป็นตัวเอง
อยู่กับใคร แล้วมีความสุข
อยู่กับใคร แล้วพูดได้ทุกเรื่อง
รักษาเขาไว้ดีๆ ล่ะ