คำคมระงับความโกรธ เวลามันมากระทบใจ


เงียบได้ให้เงียบ เพราะเมื่อเวลาผ่านไป
ความโกรธนั้นจะหายแน่นอน แต่คำพูด
ที่พูดตอนโกรธนั้น มันจะไม่หาย
ไปจากใจผู้ฟังเลย