คำคมผู้นำ .. ตอนผมอายุ 21

คำคมผู้นำ  .. ตอนผมอายุ 21
ต่อให้ผมพูดสิ่งที่ฉลาดที่สุดในโลก
ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครสนใจ จะฟัง
แต่พอมาตอนนี้
ต่อให้ผมพูดสิ่งที่โง่เง่าที่สุดในโลก
คนจำนวนมากก็ยังมานั่งวิเคราะห์
ผมซ่อนความหมายนัยๆ อะไรไว้หรือเปล่า