คำคมบอกตัวเองไว้ว่า อดทน อดทน

มึงเคยเหนื่อยกับอะไร แล้วอยู่ดีดีน้ำตาไหลเปล่าว่ะ
แม่งมันเป็นความรู้สึกที่ … โคตรเ_ี้ย
ทำได้แค่ปลอบตัวเองว่า
อดทนนะ …. มึงโตแล้ว จำไว้