คำคมต่อสู้กับ อุปสรรค และการให้กำลังใจ

เมื่อพบอุปสรรค เราต้องให้กำลังใจตัวเอง
ให้ใจของเรามีกำลัง เราจะได้ไม่ท้อแท้
ไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆ