คำคมตลกๆ การกินเด็กเป็นอมตะ 555+

หัวเราะ 1 ครั้ง อายุยืน 1 ปี
มีแฟนเด็ก กินเด็ก จะเป็นอมตะ
งั้นหัวเราะไป กินเด็กไป
ชีวิตนี้ ไม่มีวันตาย 555