คำคมคนตื่นเช้า เป็นอย่างไร ตื่นเช้า ได้งานหลาย

ตื่นเช้า ได้งานหลาย
ตื่นสาย ได้งานน้อย
นักปราชญ์ นอน 4
เศรษฐี นอน 6
ยาจก นอน 8
หมู กับแรด นอนทั้งวัน