คำคมคนดี

คำคมคนดี .. แม้ไม่มีวุฒิใดๆ เลย
ก็มีคุณค่าต่อโลก มากกว่า
คนที่เพียบพร้อมด้วยวุฒิ
แต่งห่างไกลจากความดี