คับที่อยู่ง่าย แต่คับใจ มันอยู่ยาก เราต้อง ทำใจสบายๆ จะอยู่ได้ทุกที่