ความอดทน หวนกลับมา

ความอดทน ของคนเรามีขีดจำกัด
ถ้าถูกทำให้เสียใจมากไป
ก็พร้อมจะจากไป และไม่มีวัน
“หวนกลับมา”