ความอดทนนำมาซึ่งทุกสิ่ง

ความอดทนนำมาซึ่งทุกสิ่ง
Patience brings round all things.