ความสุขหาได้ไม่ยาก

มีคนอีกมากมาย ที่มีความสุขได้
ด้วยสิ่งของที่น้อยกว่า ที่เรามี