ความรู้ทำให้คนถ่อมตัว ความโง่ทำให้คนหยิ่งยโส

ความรู้ทำให้คนถ่อมตัว  ความโง่ทำให้คนหยิ่งยโส
Knowledge makes one humble, ignorance makes one proud.