ความมั่งคั่งที่แท้จริงของมนุษย์คือ คุณความดีที่เขาสร้างขึ้นในโลก

ความมั่งคั่งที่แท้จริงของมนุษย์คือคุณความดีที่เขาสร้างขึ้นในโลก
A man’s true wealth is the good he does in the wolrd.