ความผิดพลาดของคนหนึ่งคือบทเรียนสำหรับคนอื่น

ความผิดพลาดของคนหนึ่งคือบทเรียนสำหรับคนอื่น
One man’s fault is another man’s lesson.