ความงามขื้นอยู่กับตาของคนมอง

ความงามขื้นอยู่กับตาของคนมอง
Beauty is in the eye of the beholder.