คนอาจเรียนรุ้ความฉลาดได้แม้กระทั่งจากศัตรู

คนอาจเรียนรุ้ความฉลาดได้แม้กระทั่งจากศัตรู
A man may learn wisdom even from a foe.