คนส่วนมากทนความทุกข์ยากได้ แต่น้อยคนทนการเหยียดหยามได้

คนส่วนมากทนความทุกข์ยากได้ แต่น้อยคนทนการเหยียดหยามได้
Many can bear adversity, but few contempt.