คนพูดเก่งย่อมโกหกเก่ง

คนพูดเก่งย่อมโกหกเก่ง
Great talkers are great liars.