คนฉลาดย่อมไม่ใส่ไข่ทั้งหมดลงในตระกร้าใบเดียวกัน

คนฉลาดย่อมไม่ใส่ไข่ทั้งหมดลงในตระกร้าใบเดียวกัน
A wise man does not trust all his eggs to one basket.