ของทุกอย่างย่อมดีเมื่อยังใหม่ แต่มิตรภาพยิ่งเก่ายิ่งดี

ของทุกอย่างย่อมดีเมื่อยังใหม่ แต่มิตรภาพยิ่งเก่ายิ่งดี
Everything is good when new. But friendship when old.