ขนาดตัวเราเองบางที ก็ยังทำไม่ถูกใจตัวเอง

ขนาดตัวเราเองบางที ก็ยังทำไม่ถูกใจตัวเอง
แล้วจะให้ ทุกคน ทำให้ถูกใจเรา
มันจะเป็นไปได้ ยังไง