การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ

การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ
It is more blessed to give than to receive