การเปรียบเทียบ ไม่จำเป็นเสมอไป


มีลูกอย่าเอาลูก ไปเปรียบกับบ้านอื่น
มีแฟนอย่าเอาแฟนไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
คุณสมบัติ กับ คุณค่า… ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน