การรักและเป็นที่รักเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตอยู่

การรักและเป็นที่รักเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตอยู่
To love and to be loved is the greatest happiness of existence.