กลองดีไม่จำเป็นต้องตีแรง

กลองดีไม่จำเป็นต้องตีแรง
A good drum does not need hard striking.