กระเป๋าแห้งดีกว่าสมองว่าง

กระเป๋าแห้งดีกว่าสมองว่าง
Better an empty purse than an empty head.