ต่างคนต่างคิด ต่างจิตต่างใจ อย่าดูถูกความคิดใคร

ต่างคนต่างคิด ต่างจิตต่างใจ อย่าดูถูกความคิดใคร ถ้าความคิดเขาไม่ตรงกับความคิดเราต่างคนต่างคิด ต่างจิตต่างใจ
อย่าดูถูกความคิดใคร
ถ้าความคิดเขาไม่ตรงกับความคิดเรา

Continue reading ต่างคนต่างคิด ต่างจิตต่างใจ อย่าดูถูกความคิดใคร

ความแปรเปลี่ยนนั้น เป็นธรรมดาของโลก อย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหา

ความแปรเปลี่ยนนั้น เป็นธรรมดาของโลก อย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหา สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือใจของเราต่างหากความแปรเปลี่ยนนั้น เป็นธรรมดาของโลก
อย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหา
สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือใจของเราต่างหาก

Continue reading ความแปรเปลี่ยนนั้น เป็นธรรมดาของโลก อย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหา

อย่ายึดติด แล้วเป็นทุกข์จะยึดทำไม ปล่อยวาง แล้วเป็นสุข

อย่ายึดติด แล้วเป็นทุกข์จะยึดทำไม ปล่อยวาง แล้วเป็นสุข แล้วทำไม ไม่ยอมวาง ยึดเองทุกข์เอง วางเองว่างเองอย่ายึดติด แล้วเป็นทุกข์จะยึดทำไม
ปล่อยวาง แล้วเป็นสุข
แล้วทำไม ไม่ยอมวาง
ยึดเองทุกข์เอง วางเองว่างเอง

Continue reading อย่ายึดติด แล้วเป็นทุกข์จะยึดทำไม ปล่อยวาง แล้วเป็นสุข

คบกับคนเจ้าชู้ ถ้าไม่อยู่เป็นของตาย

คบกับคนเจ้าชู้ ถ้าไม่อยู่เป็นของตาย ก็เป็นได้แค่ของเล่น แถมยังต้องเสี่ยงลงอบายคบกับคนเจ้าชู้ ถ้าไม่อยู่เป็นของตาย
ก็เป็นได้แค่ของเล่น แถมยังต้องเสี่ยงลงอบาย

Continue reading คบกับคนเจ้าชู้ ถ้าไม่อยู่เป็นของตาย

ถ้าคิดจะเดินหน้า อย่าย้อนโหยหาอดีต รักษาวันดีๆ ในปัจจุบันให้ดีที่สุด

ถ้าคิดจะเดินหน้า อย่าย้อนโหยหาอดีต รักษาวันดีๆ ในปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าคิดจะเดินหน้า อย่าย้อนโหยหาอดีต
รักษาวันดีๆ ในปัจจุบันให้ดีที่สุด

Continue reading ถ้าคิดจะเดินหน้า อย่าย้อนโหยหาอดีต รักษาวันดีๆ ในปัจจุบันให้ดีที่สุด

น้ำมันที่มันไม่ร้อน ทอดอะไรก็ไม่สุก

น้ำมันที่มันไม่ร้อน ทอดอะไรก็ไม่สุก เหมือนความพยายามถ้าไม่ไปให้ถึงที่สุด ก็จะไม่มีทางเกิดผลสำเร็จได้น้ำมันที่มันไม่ร้อน ทอดอะไรก็ไม่สุก
เหมือนความพยายามถ้าไม่ไปให้ถึงที่สุด
ก็จะไม่มีทางเกิดผลสำเร็จได้

Continue reading น้ำมันที่มันไม่ร้อน ทอดอะไรก็ไม่สุก

อย่ามีความสุข อยู่บนความทุกข์ของคนอื่น

อย่ามีความสุข อยู่บนความทุกข์ของคนอื่นอย่ามีความสุข อยู่บนความทุกข์ของคนอื่น

Continue reading อย่ามีความสุข อยู่บนความทุกข์ของคนอื่น