ขออภัยแฟนเก่า ที่หมดอายุ หมดรัก หมดเยื่อใย

Continue reading ขออภัยแฟนเก่า ที่หมดอายุ หมดรัก หมดเยื่อใย

ดูผู้หญิง เขาให้ดูตอนลำบาก เวลาทุกข์ยากเขาจะไม่จากคุณไปไหน

Continue reading ดูผู้หญิง เขาให้ดูตอนลำบาก เวลาทุกข์ยากเขาจะไม่จากคุณไปไหน

อุปสรรคก็เหมือนสายฝน บางคนบอกว่าเปียก บางคนว่าเย็นสบาย… อยู่ที่ใจเรามอง

Continue reading อุปสรรคก็เหมือนสายฝน บางคนบอกว่าเปียก บางคนว่าเย็นสบาย… อยู่ที่ใจเรามอง